Seminar Retail en Parkeren

Retail en parkeren, ze kunnen niet met én niet zonder elkaar. Althans zo lijkt het. Visies en praktijkvoorbeelden rollen over elkaar heen. En niet zelden wordt de kleur bepaald door de achtergrond van de afzender. Tijd voor duidelijkheid. Tijd voor het unieke seminar Retail en Parkeren wat op 20 juni 2016 plaatsvond op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De vooraanstaande wetenschappers Cor Molenaar en Giuliano Mingardo waren aanwezig op dit eenmalige, interactieve seminar. Zij zijn specialisten op het gebied van retail en parkeren:

  • Delen graag de laatste inzichten op het gebied van winkelgebieden, koopgedrag, keuzepatronen, parkeerbeleid en –effectiviteit met u. 
  • Leggen u, onder professionele leiding van Brigit Gerritse , directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra, een aantal stellingen voor. 
  • En maken de vertaalslag naar uw praktijk

Gerritse is enthousiast over het initiatief en nodigt vertegenwoordigers uit beide sectoren van harte uit om mee te praten: “Ik hoop en verwacht dat het seminar ons leert feiten van fictie te onderscheiden. Geen universele waarheden, maar wel direct toepasbare kennis én tools die ons helpen om elk individueel vraagstuk samen op te lossen.”

Seminar Retail en Parkeren
 

Bloeiende binnenstad

Bloeiende binnenstad

“Het gaat niet om gratis parkeren, maar om leefbare binnensteden”, onderstrepen beide wetenschappers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De visie van Molenaar en Mingardo verschillen van elkaar. Dit is interessant, er zijn tenslotte ook meerdere wegen die naar Rome leiden.

Lees hier een artikel van de hand van Cor Molenaar over Leefbare binnensteden en van Giuliano Mingardo over Niet parkeerruimte maar winkelaanbod speelt winkeliers parten


Belangrijk is dat een bloeiend centrum blijft floreren en dat centra waar leegstand en verloedering dreigen weer aantrekkelijk worden. Dit seminar geeft u meer inzicht in het vraagstuk en biedt u de mogelijkheid een visie te ontwikkelen zodat u gefundeerde beslissingen kunt nemen om het centrum die boost te geven die het nodig heeft. En betaald of vrij parkeren is daar onderdeel van. Maar zeker niet de enige knop waaraan gedraaid kan worden.